Baranów (woj. mazowieckie): Depresja? Lepiej zapobiegać niż leczyć

3 listopada 2021

Materiały poświęcone tematyce depresji wkrótce będą służyły mieszkańcom gminy Baranów. Plakaty zawisną w strategicznych miejscach: na tablicach ogłoszeń przy sołectwie, przystankach, sklepach. Ulotki trafią do szkół, będą także rozdawane podczas spotkań gminnych.

Ta kampania optymalnie trafiła w nasze zapotrzebowania – mówi Agnieszka Łopata z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Dobrze, że coraz więcej mówi się o problemie depresji, edukuje się i podwyższa świadomość na temat choroby traktowanej u nas wciąż trochę wstydliwie. Sama znam kilka osób, które mogą mieć z nią do czynienia, ale nie uświadamiają sobie tego. Tymczasem im szybciej zorientujemy się, że nasz organizm może potrzebować pomocy także w sferze psychicznej, nie tylko fizycznej, tym mniej będziemy niepotrzebnie cierpieć. Bo jak mówi stare przysłowie: łatwiej zapobiegać niż leczyć.

– Zatem uważam, że działania edukacyjne i informacyjne dotyczące depresji powinny być ściśle skorelowane z działaniami promującymi zdrowy styl życia, jak uprawianie różnych dyscyplin sportowych czy zdrowe odżywianie oraz odpowiednia suplementacja zalecona przez lekarza – dodaje Agnieszka Łopata.

Krakowska Akademia Profilaktyki

jest liderem rynku materiałów profilaktycznych.
Od lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce.

Krakowska Akademia Profilaktyki

to jedyna firma na rynku wydawnictw profilaktycznych,
z której usług korzystała PARPA.

Zobacz szczegóły naszej współpracy!

Krakowska Akademia Profilaktyki

na zlecenie KBPN realizowała kampanię edukacyjną dotyczącą tzw. nowych uzależnień.

Poznaj szczegóły kampanii!

Krakowska Akademia Profilaktyki

przygotowała dla MRPiPS zestaw materiałów poświęconych przemocy w rodzinie.

Dowiedz się więcej!

Nasze strony