Koronawirus zrujnował psychikę Polaków. Milion chorych!

27 sierpnia 2021

NOWOŚĆ! „O depresji w pandemii” – jedyna taka kampania

Izolacja, niepewność, lęk o zdrowie swoje i bliskich, widmo bankructwa firmy czy zwolnienia – ostatnie miesiące wiązały się z ekstremalnie trudnymi emocjami i przeżyciami. Wiele osób przypłaciło to poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Podczas pandemii problem depresji nasilił się do niepokojących rozmiarów! Aż 42,2 proc. Polaków zauważyło u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego. Wśród problemów wymieniają obniżenie nastroju, zaburzenia snu i lęki. Aż 78,3 proc. osób zmagających się dziś z powyższymi objawami nie miało ich przed pandemią*. Niepokojący trend potwierdzają dane ZUS. W 2020 r. lekarze wystawili 1,5 mln zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych. Ponad jedną czwartą stanowiły przypadki depresji. W III kwartale 2020 r. liczba dni absencji chorobowej z powodu epizodów depresyjnych wyniosła ponad 1,23 mln, podczas gdy rok wcześniej – niecałe 961 tys. Szacuje się, że na depresję choruje aż 1 mln Polaków.

W 2020 r. padł rekord liczby samobójstw. Życie odebrało sobie 107 osób poniżej 18. roku życia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób, a do 2030 r. zajmie pierwsze miejsce na liście najczęstszych schorzeń.

Dramatyczne skutki

Nieleczona depresja może prowadzić do tragicznych konsekwencji! Statystyki policyjne z lat 2017–2020 wskazują, że do najczęstszych przyczyn prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży należą zaburzenia psychiczne, w tym właśnie depresja. Na zatrważający wzrost prób samobójczych podejmowanych przez nieletnich zwracają uwagę też lekarze. – Od miesięcy nie pamiętam dnia, w którym nie przyjęliśmy do szpitala dziecka po próbie samobójczej – mówił w jednym z wywiadów pediatra pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym.

* Badania UCE RESEARCH i SYNO Poland przeprowadzone dla platformy Therapify.

Krakowska Akademia Profilaktyki

jest liderem rynku materiałów profilaktycznych.
Od lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce.

Krakowska Akademia Profilaktyki

to jedyna firma na rynku wydawnictw profilaktycznych,
z której usług korzystała PARPA.

Zobacz szczegóły naszej współpracy!

Krakowska Akademia Profilaktyki

na zlecenie KBPN realizowała kampanię edukacyjną dotyczącą tzw. nowych uzależnień.

Poznaj szczegóły kampanii!

Krakowska Akademia Profilaktyki

przygotowała dla MRPiPS zestaw materiałów poświęconych przemocy w rodzinie.

Dowiedz się więcej!

Nasze strony