Przegońmy szarugę z jesieni życia!

27 sierpnia 2021

Depresja seniorów jest równie często bagatelizowana przez najbliższych jak depresja nastolatków. Rodziny uznają brak chęci do życia, bezsenność, a nawet otępienie za naturalną konsekwencję upływu lat. W efekcie wielu Polaków spędza jesień życia w poczuciu beznadziei i osamotnienia. Nie musi tak być.

Warto pamiętać, że choć depresję diagnozuje się u osób w każdym wieku, to należy ona do najczęstszych chorób starczych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest drugim pod względem częstotliwości występowania (po otępieniu) zaburzeniem psychicznym u seniorów. Do przyczyn depresji u osób w zaawansowanym wieku zaliczane są: naturalne starzenie się mózgu, specyficzna sytuacja społeczna i ekonomiczna (osamotnienie, poczucie bycia niepotrzebnym, brak konkretnego zajęcia na emeryturze, problemy finansowe), ale również inne choroby typowe dla wieku podeszłego – nadciśnienie, cukrzyca, różnego rodzaju zespoły bólowe. Ryzyko wystąpienia depresji u seniorów rośnie także w związku z przyjmowaniem niektórych leków, np. na nadciśnienie czy steroidów.

Najważniejsze, co można zrobić, to uświadomienie osobom starszym, że narastający smutek i rezygnacja mogą być objawami choroby. Samo leczenie jest działaniem wielokierunkowym, na które składają się zazwyczaj dwa elementy: stosowanie odpowiednich środków farmakologicznych i terapia psychologiczna. Ta ostatnia, obejmująca regularne indywidualne lub grupowe spotkania z psychologiem oraz wsparta życzliwym zaangażowaniem rodziny czy przyjaciół i odpowiednio dawkowaną aktywnością fizyczną, często pozwala odzyskać pogodę ducha w jesieni życia.

Najczęstsze objawy depresji seniora:

brak zainteresowań, celu i sensu życia

brak chęci do jakiegokolwiek działania

bóle brzucha i głowy

problemy ze snem lub senność

zmienność nastroju, płaczliwość

brak apetytu

obniżona sprawność ruchowa, unikanie aktywności

Krakowska Akademia Profilaktyki

jest liderem rynku materiałów profilaktycznych.
Od lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce.

Krakowska Akademia Profilaktyki

to jedyna firma na rynku wydawnictw profilaktycznych,
z której usług korzystała PARPA.

Zobacz szczegóły naszej współpracy!

Krakowska Akademia Profilaktyki

na zlecenie KBPN realizowała kampanię edukacyjną dotyczącą tzw. nowych uzależnień.

Poznaj szczegóły kampanii!

Krakowska Akademia Profilaktyki

przygotowała dla MRPiPS zestaw materiałów poświęconych przemocy w rodzinie.

Dowiedz się więcej!

Nasze strony